Prenocujte v príjemnom domáckom prostredí už od 8 EUR / noc

 • ubytovanie v súkromí v kľudnej oblasti blízko centra a železničnej stanice
 • WIFI pripojenie
 • v každej miestnosti káblová televízia
 • kuchynka (chladnička, mikrovlnka, rýchlovarná kanvica)
 • v lete možnosť využívať detský bazén
 • parkovanie vo dvore zdarma, za poplatok 5 EUR v garáži
 • uskladnenie bicyklov zdarma
 • mini bar
 • raňajky 3,50 EUR
 • grilovanie a posedenie v záhrade

Aktuálny cenník

1 osoba 15 EUR / noc / 1 izba
2 osoby 25 EUR / noc / 1 izba
3 osoby 27 EUR / noc / 1 izba
4 osoby 32 EUR / noc / 1 izba
Raňajky 3,50 EUR
Prístelka 5 EUR

Fotogaléria

Ubytovací poriadok

Ide o ubytovanie v súkromí a tomu je prispôsobený ubytovací poriadok. Týmto si dovoľujem požiadať Vás o dodržiavanie následovných pravidiel:

 1. V deň ubytovania je možné ubytovať sa od 14.00 do 20.00 hod. zapísaním sa do knihy návštev a predložením dokladu totožnosti. Neskoršie príchody je treba nahlásiť vopred.
 2. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec) je povinný v zmysle Zákona č. 48/2008 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení vyplniť a odovzdať na recepciu úradné tlačivo o hlásení pobytu, predložené pri príchode pracovníkom recepcie, pričom všetky požadované údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne.
 3. Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, odhlási klient svoj pobyt najneskôr do 10.00 hodiny posledného dňa, v tom istom čase uvoľní izbu.
 4. Nočný kľud je od 22.00 do 6.00hod.
 5. Vo všetkých priestoroch objektu je zákaz fajčenia.
 6. Parkovisko v dvore je bezplatné, nie je strážené. Je možné prenajať si uzamykateľnú garáž v cene 5 EUR/noc.
 7. Za stratu kľúča od izby je účtovaný poplatok 20EUR.
 8. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka penziónu. Za pobyt dlhší ako 1 hodina účtujeme ubytovací poplatok.
 9. V prípade, že má klient objednané raňajky, tieto sa poskytujú v čase od 6.00-9.30.
 10. Posedenie a grilovanie v záhrade je možné len pre ubytovaných hostí.